Tour Style: Rock climbing

Tour Location

Tour Type

Tour Type

Age Range

Age Range

Price Per Person

Tour Price - slider
$0$10 000
kilimanjaro

Kilimanjaro climbing machame route 7 day

Minimum Age: 10
Minimum Age: 1002
Tour Language: English
Tour Duration: 7 days

Price Per Adult

$1800

kilimanjaro

Kilimanjaro climbing machame route 7 day

Minimum Age: 10
Minimum Age: 1002
Tour Language: English
Tour Duration: 7 days

Price Per Adult

$1800